هنر دیالوگ در فروش

   هنر دیالوگ در فروش در دنیای کسب و کار امروزی، هنر دیالوگ در فروش[ادامه]

 استراتژی‌های موثر در فروش تلفنی

 استراتژی‌های موثر در فروش تلفنی   فروش تلفنی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در[ادامه]

چرخه‌های فروش

چرخه‌های فروش در دنیای امروزه، تجارت و بازاریابی به یک ارتباط پیچیده و پویا تبدیل[ادامه]

 کلیدهای موفقیت در عرصه فروش

   کلیدهای موفقیت در عرصه فروش فروش، به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر تأمین درآمد[ادامه]

 فرایندهای بازاریابی

 فرایندهای بازاریابی بازاریابی یکی از عوامل اساسی موفقیت هر کسب و کار است. فرایندهای بازاریابی[ادامه]

نقش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بهبود عملکرد و فروش

نقش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بهبود عملکرد و فروش در دنیای امروزی کسب[ادامه]

 تاثیر بازاریابی عصبی در حفظ مشتریان

 تاثیر بازاریابی عصبی در حفظ مشتریان با گسترش روزافزون فناوری و تغییرات مداوم در عرصه[ادامه]

 بازاریابی عصبی

 بازاریابی عصبی در سال های اخیر، با توسعه فناوری و پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه هوش[ادامه]

 مزیت رقابتی

مزیت رقابتی در دنیای کسب و کار پویا امروز، ایجاد  مزیت رقابتی برای یک شرکت[ادامه]

 تکنیک “Bargaining Chips” در مذاکرات و فروش

 تکنیک “Bargaining Chips” در مذاکرات و فروش در ادامه مقاله تاثیر گذار ترین تکنیک های فروش،[ادامه]