درباره مدرسه کسب و کار راستین

رسالت و هدف ما بر این است که با آموزش و مشاوره به افراد و کسب و کارها کمک کنیم تا
بهتر و موثرتر کار کنند، پول بیشتری به دست بیاورند، زندگی با معنایی داشته باشند و دنیا جای بهتری برای زندگی باشد

بسته های آموزشی

کتاب های صوتی

کتاب های دانلودی و چاپی

مجموعه هایی که افتخار همکاری با آنها را داشته ایم

کلینیک ارزیابی

شما میتوانید با انجام تستهای معتبر علمی نقاط قوت و رو به رشد خود
و کسب و کارتان را ارزیابی کنید و با آموزش های مجموعه راستین آنها را تقویت کنید.

ارزیابی انگیزه کارآفرینی

8 سوال

جدیدترین مقالات