درباره مدرسه کسب و کار راستین

با بیزینس کوچینگ و آموزش به افراد و کسب و کارها کمک میکنیم تا بهتر وموثرتر کارکنند و پول بیشتری به دست بیاورند.

جدیدترین مقالات

کلینیک ارزیابی

شما میتوانید با انجام تستهای معتبر علمی نقاط قوت و رو به رشد خود و کسب و کارتان را ارزیابی کنید و با آموزش های مجموعه راستین آنها را تقویت کنید.

ارزیابی انگیزه کارآفرینی

8 سوال

بسته های آموزشی

کتاب های صوتی

کتاب های دانلودی و چاپی