دوره سینرژی – مهارت های ضروری فروش و کسب و کار

قیمت اصلی 7,000,000تومان بود.قیمت فعلی 0تومان است.

چهل شب دوره سینرژي در خصوص روش ها و تکنیک های فروش، مذاکره و کسب و کار صحبت کردم

و در برخی از لایو ها نیز مهمانان ویژه ای داشتم که افتخار دادند و برای ما از تجربیاتشون صحبت کردند.

دوره سینرژی
دوره سینرژی – مهارت های ضروری فروش و کسب و کار