تأثیر آموزش بر عملکرد فروش

تأثیر آموزش بر عملکرد فروش ، تحلیلی از ارتباط بین آموزش و افزایش فروش من[ادامه]

تکنیک‌های فروش به مشتری‌های کلان

  تکنیک‌های فروش به مشتری‌های کلان در دنیای کسب و کار امروز، تکنیک‌های فروش به[ادامه]

مدیریت پیش‌فروش و ایجاد فرآیندهای مؤثر

 مدیریت پیش‌فروش و ایجاد فرآیندهای مؤثر در دنیای امروز، توسعه کسب و کار و دستیابی[ادامه]

موانع فروش و راهکارهای غلبه بر آن‌ها

موانع فروش و راهکارهای غلبه بر آن‌ها فروش یکی از عوامل کلیدی در موفقیت هر[ادامه]

روش‌های ارتباطی موفق در فروش

  روش‌های ارتباطی موفق در فروش در عصر حاضر، فروشندگان با چالش‌های فراوانی در جذب[ادامه]

استراتژی‌های پیشروی در فروش

استراتژی‌های پیشروی در فروش در دنیای رقابتی امروز، استفاده از استراتژی‌های پیشروی در فروش برای[ادامه]

 راه‌های افزایش مهارت‌های فروش

راه‌های افزایش مهارت‌های فروش راه‌های افزایش مهارت‌های فروش ، یکی از عوامل کلیدی موفقیت در[ادامه]

راهبردهای فروش موثر

راهبردهای فروش موثر بدون شک، موضوع “راهبردهای فروش موثر” بسیار جذاب و مهم است. فروش[ادامه]

انجام کارها به تنهایی: اشتباه شماره نه فروشندگان

اشتباه شماره 9: تلاش برای انجام کارها به تنهایی   اشتباه خیلی از فروشندگان انجام[ادامه]

شکست را منفی تلقی کنید: خطای هشتم فروشندگان

اشتباه شماره هشت: شکست را منفی تلقی کنید اگر در کاری شکست می خورید، عالی[ادامه]