دروغ مصاحبه شغلی

دروغ مصاحبه شغلی   استفاده از دروغ مصاحبه شغلی برای بسیاری از مردم در طول[ادامه]

هفت تکنیک راهبری برای تبدیل شدن به راهبری عالی

هفت تکنیک راهبری عالی برای تیم های کاری   همه چیز با راهبری رشد و[ادامه]

گزارش دوره جامع صحبت در جمع

گزارش دوره جامع صحبت در جمع در این مقاله قصد دارم گزارش دوره جامع صحبت[ادامه]

چیزی که بلدی رو یاد بده

چیزی که بلدی رو یاد بده  در این مقاله قصد دارم نکاتی را در خصوص[ادامه]

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان مهمترین رمز شناختن افراد موفق

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان از مهمترین دلایل موفقیت در کسب و کارها شناختن ویژگی های[ادامه]

قانون نوزدهم پیشرفت شغلی ،یاد بگیرید عالی دست بدهید

ما اغلب دست میدهیم و معمولا نا آگاهانه دست می دهیم. در طول یک هفته[ادامه]

قانون هجدهم پیشرفت شغلی : به آراستگی شخصی توجه کنید

باید هر روز صبح بررسی کنید تا آراستگی شخصی تان در بهترین وضعیت باشد. جزییات[ادامه]

حرفه ای لباس بپوشید این قانون هفدهم پیشرفت شغلی است

حرفه ای لباس بپوشید   حرفه ای لباس بپوشید و شیوه ای در لباس پوشیدن[ادامه]

خوب بنویسید و قانون شانزدهم پیشرفت شغلی را جدی رعایت کنید

قانون شانزدهم پیشرفت شغلی   خوب بنویسید! این یکجمله دستوری است . برای پیشرفت و[ادامه]

عادت کنید لبخند بزنید این قانون پانزدهم برای پیشرفت شغلی است

 لبخند بزنید   چه طور می توانید کاری کنید که دیگران بدانند خونسردی تان را[ادامه]