خوب بنویسید و قانون شانزدهم پیشرفت شغلی را جدی رعایت کنید

قانون شانزدهم پیشرفت شغلی   خوب بنویسید! این یکجمله دستوری است . برای پیشرفت و[ادامه]

عادت کنید لبخند بزنید این قانون پانزدهم برای پیشرفت شغلی است

 لبخند بزنید   چه طور می توانید کاری کنید که دیگران بدانند خونسردی تان را[ادامه]

خوب صحبت کردن قانون دوازدهم پیشرفت شغلی است

معنی خوب صحبت کردن چیست؟   خوب صحبت کردن اصلا این نیست که با صدای[ادامه]

قانون دهم پیشرفت شغلی، ‌نگرش صحیح را کسب کنید

در محیط کار، افراد زیادی نوعی نگرش ما و آن ها دارند. دوست دارند طرف[ادامه]

چیزهایی را بدانید که دیگران نمی دانند: قانون ششم پیشرفت شغلی

چیزهایی را بدانید که دیگران نمی دانند   زمانی با مردی به اسم سهراب کار[ادامه]

بیشتر کار کنید کمتر تعهد بدهید: قانون پنجم پیشرفت شغلی

بیشتر کار کنید کمتر تعهد بدهید   اگر می دانید که می توانید بیشتر کار[ادامه]

قانون سوم رشد شغلی: هنگام پذیرفتن کار داوطلبانه دقت کنید

قانون سوم رشد شغلی: هنگام پذیرفتن کار داوطلبانه دقت کنید تعداد زیادی از مردم فکر[ادامه]

قانون دوم پیشرفت شغلی: هرگز بی حرکت نمانید

هرگز بی حرکت نمانید در قانون دوم پیشرفت شغلی میخواهیم در خصوص این موضوع صحبت[ادامه]

قانون اول پیشرفت شغلی: کاری کنید که کارتان جلب توجه کند

قانون اول ارتقا شغلی: کاری کنید که کارتان جلب توجه کند برای اینکه قانون اول[ادامه]

قدرت و پرورش خود آگاهی

خود آگاهی : همانطور که در مقاله قبلی خود در مورد خود آگاهی و نحوه[ادامه]