هفت تکنیک راهبری برای تبدیل شدن به راهبری عالی

هفت تکنیک راهبری عالی برای تیم های کاری   همه چیز با راهبری رشد و[ادامه]

قانون نوزدهم پیشرفت شغلی ،یاد بگیرید عالی دست بدهید

ما اغلب دست میدهیم و معمولا نا آگاهانه دست می دهیم. در طول یک هفته[ادامه]

قانون هجدهم پیشرفت شغلی : به آراستگی شخصی توجه کنید

باید هر روز صبح بررسی کنید تا آراستگی شخصی تان در بهترین وضعیت باشد. جزییات[ادامه]

حرفه ای لباس بپوشید این قانون هفدهم پیشرفت شغلی است

حرفه ای لباس بپوشید   حرفه ای لباس بپوشید و شیوه ای در لباس پوشیدن[ادامه]

خوب بنویسید و قانون شانزدهم پیشرفت شغلی را جدی رعایت کنید

قانون شانزدهم پیشرفت شغلی   خوب بنویسید! این یکجمله دستوری است . برای پیشرفت و[ادامه]

عادت کنید لبخند بزنید این قانون پانزدهم برای پیشرفت شغلی است

 لبخند بزنید   چه طور می توانید کاری کنید که دیگران بدانند خونسردی تان را[ادامه]

قانون چهاردهم خونسرد و متین باشید

خونسرد و متین باشید خونسر و متین باشید لزومی ندارد در روز پایانی سال شما[ادامه]

جذاب باشید این قانون سیزدهم برای پیشرفت در شغل است.

جذاب باشید   باید جذاب و خوش پوش و شیک باشید. هیچ شکی در این[ادامه]

خوب صحبت کردن قانون دوازدهم پیشرفت شغلی است

معنی خوب صحبت کردن چیست؟   خوب صحبت کردن اصلا این نیست که با صدای[ادامه]

قانون یازدهم پیشرفت شغلی: خوب لباس بپوشید

خوب لباس بپوشید اگر میخواهید سریع رشد کنید خوب لباس بپوشید دقیقا به همین معناست[ادامه]