برنامه‌ سلامت‌ شرکت، شما ‌را‌ ناخوش ‌می کند!

آندره اسپایسر، استاد دانشکده کسب وکار دانشگاه لندن، تحلیلی فرهنگی و تاریخی از برنامه سلامت[ادامه]

نوآوری مختل کننده عامل برتری شرکتهای نوآوری با ارائه محصولات فناورانه

تسلا و نوآوری مختل کننده   در پاییز سال 2014 یک سرمایه گذار در خصوص چالشی[ادامه]

مگا ترند Megatrend نحوه پیش بینی آینده از روی گذشته

مگاترند Megatrend نحوه پیش بینی آینده از روی گذشته مگا ترند MegaTrend نشان دهنده نیروهای[ادامه]

سیاستگذاری کارآفرینی مبنایی برای رشد و توسعه کسب و کارها

تاریخچه سیاستگذاری کارآفرینی در بررسی تاریخچه سیاستگذاری توسعه کارآفرینی به بررسی سه دوره تاکید می[ادامه]

ایا زهد و کارآفرینی با هم تقابل دارند و یا تایید کننده هم هستند

زهد و کارآفرینی زهد و کارآفرینی ایا با هم در تقابل هستند؟ عده ای معتقدند[ادامه]

چیزی که بلدی رو یاد بده

چیزی که بلدی رو یاد بده  در این مقاله قصد دارم نکاتی را در خصوص[ادامه]

MVP راه غلبه بر ایده آل گرایی برای کارآفرینان

MVP راه غلبه بر ایده آل گرایی برای کارافرینان در این مقاله قصد دارم نکاتی[ادامه]