انجام کارها به تنهایی: اشتباه شماره نه فروشندگان

اشتباه شماره 9: تلاش برای انجام کارها به تنهایی   اشتباه خیلی از فروشندگان انجام[ادامه]

پنج استراتژی رشد بیزینس کوچینگ

معرفی پنج استراتژی رشد بیزینس کوچینگ   بیزینس کوچینگ موجب می شود تا کسب و[ادامه]

شکست را منفی تلقی کنید: خطای هشتم فروشندگان

اشتباه شماره هشت: شکست را منفی تلقی کنید اگر در کاری شکست می خورید، عالی[ادامه]

کوچینگ بیزینس

کوچینگ بیزینس یعنی چه؟   آیا شما جز آن دسته از افرادی هستید که می[ادامه]

پرسش گری صحیح، ویژگی رهبران کوچینگ کسب و کار

پرسش گری صحیح، ویژگی رهبران کوچینگ کسب و کار   یکی از ویژگی هایی که[ادامه]

واقعیت هایی از وضع اقتصاد ایران

اقتصاد ایران: ما چگونه ما شدیم؟ در این شرایط سخت اقتصاد ایران و اینکه چه[ادامه]

تسلیم شدن در برابر محدودیت شخصی: خطای هفتم فروشندگان

تسلیم شدن در برابر محدودیت شخصی   افراد باهوش‌تر از من گفته‌اند: «تنها محدودیت‌هایی که[ادامه]

زود تسلیم شدن: خطای ششم فروشندگان

زود تسلیم شدن: خطای ششم فروشندگان   اشتباهی که خیلی از فروشندگان مرتکب میشوند این[ادامه]

اضطراب مدیرعامل و بیزینس کوچینگ

تاثیر اضطراب مدیرعامل و بیزینس کوچینگ   مدیران و رهبران کسب و کار هم در[ادامه]

مذاکره و بیزینس کوچینگ

رابطه مذاکره و بیزینس کوچینگ   مذاکره قوی می تواند باعث شود تا شما یک[ادامه]