نمره تست شما : {quiz_score}

تحلیل تست ارزیابی اخلاق در سازمان

نمره ای که بالا به شما نمایش داده شد را با اعداد زیر بررسی کنید.

امتیاز بین ۳۵ تا ۵۰ نشان می دهد که جو موجود در سازمان یک جو اخلاقی میباشد

امتیاز بین ۲۰ تا ۳۵ نشان می دهد که جو موجود در سازمان تا حدودی اخلاقی است

امتیاز زیر ۲۰ نشان می دهد که جو سازمان، یک جو اخلاقی نمی باشد

 

برای بهبود این عدد در خودتان پیشنهاد می کنم مقالات زیر رو مطالعه کنید

مفهوم کارآفرینی سازمانی چیست

آزمون اثربخشی مدیریت سازمان

اگر بخواهید بیشتر روی اخلاقتان در سازمان کار کنید شاید این محصول مناسب شما باشد

دوره مهارت های زندگی
بالابردن مهارت در زندگی با تکنیک های کاربردی