نمره تست شما : {quiz_score}

برای بهبود این عدد در خودتان پیشنهاد می کنم مقالات زیر رو مطالعه کنید

پیشرفت شغلی

 

۱۰۰ راز طلایی پیشرفت شغلی و افزایش حقوق

اگر بخواهید  افرایش عملکرد در محل کار بدانید، پیشنهاد میدم کتاب صوتی قانون 5 ثانیه رو حتما تهیه کنید

قانون ۵ ثانیه