نتیجه تست شما

نمره تست شما : {quiz_score}

 

هر چه امتیاز به دست آمده کمتر باشد (کمتر از ۲۰)، نشان می دهد که ویژگی ها و توانایی های مدیریتی شما به ویژگی های مدیر قرن بیست و یکم نزدیک تر می باشد.

 

پیشنهاد فقط برای شمایی که به مهارت مدیریت اهمیت می دهید!

صوتی کتاب: قدرت رهبری مثبت گرا

جان گوردون از متفکران و نویسندگان حوزه مدیریت و رهبری در اخرین کتای خود به نام قدرت رهبری مثبت گرا به توضیح روشهای صحیح و مثبت رهبری میپردازد.