نمره تست شما : {quiz_score}

تحلیل تست شخصیت کارآفرین شما

نمره ای که در بالا به شما نمایش داده شد را با اعداد زیر بررسی کنید.

 

امتیاز ۱۴۰ – ۱۰۰: نشان می دهد که از ویژگی های شخصیتی لازم برای کارآفرینی برخوردار می باشید.

امتیاز ۱۰۰ – ۶۰: نشان می دهد که تا حدودی از ویژگیهای شخصیتی لازم برای کارآفرینی برخوردار میباشید.

امتیاز زیر ۶۰ : نشان میدهد که فرد از ویژگیهای شخصیتی لازم برای کارآفرینی برخوردار نمی باشید.

 

برای بهبود این عدد در خودتان پیشنهاد می کنم مقالات زیر رو مطالعه کنید

خصوصیات کارآفرین موفق چیست؟

اگر بخواهید بیشتر در مورد کارآفرینی بدانید، پیشنهاد میدم نسخه الکترونیکی ترن هوایی کارآفرینی رو حتما تهیه کنید