نمره تست شما : {quiz_score}

نمره ای که بالا به شما نمایش داده شد را با اعداد زیر بررسی کنید.

امتیاز ۱۶۰- ۱۱۰: نشان دهنده اثربخشی بالای مدیریت در سازمان می باشد.

امتیاز ۱۱۰- ۶۰: نشان می دهد که مدیریت سازمان تا حدودی اثربخش است.

امتیاز زیر ۶۰: نشان دهنده اثربخشی پایین مدیریت در سازمان می باشد.

 

برای بهبود این عدد در خودتان پیشنهاد می کنم مقالات زیر رو مطالعه کنید

 

کارآفرینی سازمانی چیست؟

آزمون اثربخشی مدیریت سازمان

اگر بخواهید بیشتر روی مدیریت و رهبری  در سازمان کار کنید شاید این محصول مناسب شما باشد

خلاصه صوتی کتاب: قدرت رهبری مثبت گرا