نمره تست شما : {quiz_score}

تحلیل تست اندازه گیری انگیزه کارآفرینی

نمره ای که در بالا به شما نمایش داده شد را با اعداد زیر بررسی کنید.

امتیاز 24 و بالاتر : نشان دهنده انگیزه بیشتر افراد برای کارآفرینی و آغاز کسب و کار می باشد

برای بهبود این عدد در خودتان پیشنهاد می کنم مقالات زیر رو مطالعه کنید

خصوصیات کارآفرین موفق چیست؟

اگر بخواهید بیشتر در مورد کارآفرینی بدانید، پیشنهاد میدم نسخه الکترونیکی ترن هوایی کارآفرینی رو حتما تهیه کنید