رضایت شرکت کنندگان دوره ها

در این بخش میخواهیم بخشی از حجم بسیار زیاد اظهار لطف و رضایت شرکت کنندگان دوره ها ی مجموعه کسب و کار راستین را با هم ببینیم

این رضایت مندی ها از دوره های آموزشی، بسته های آموزشی و بیزینس کوچینگ هایی است که از طریق راستین به حضور دوستان تقدیم شده است.

آنقدر مفتخریم از این حجم اظهار لطف ها که در پوست خود نمیگنجیم و خستگی سال ها تلاش و خدمت از تن مان بیرون میرود.

دست بوس همه شما عزیزان هستیم که با شما و دوشادوش شما بر این هدف راستین که همانا سربلندی و موفقیت ایرانمان است ایستاده ایم

ما برای آن که ایران خانه ی خوبان شود
رنج دوران برده ایم
ما برای آن که ایران گوهری تابان شود
خون دل ها خورده ایم

 

نظرات همراهان عزیز راستین

رضایت مشتریان ۳

رضایت مشتریان ۱