نمره تست شما : {quiz_score}

نمره ای که بالا به شما نمایش داده شد را با اعداد زیر بررسی کنید.

امتیاز بالای ۳۰: یک نگرش بسیار قوی نسبت به پرکاری وجود دارد.

امتیاز نزدیک به ۴۰: شما انکار می کنید که پیامدهای اعتیاد به پر کاری را دارید.

امتیاز بین ۳۰- ۲۰: نشان دهنده وجود مسائل بالقوه در زمینه اعتیاد به پرکاری است. نیاز به ارزیابی مجدد رفتار و نگرش خود و تغییر روش های پر کاری را دارید.

امتیاز زیر ۲۰: نشان میدهد که شما به طور موفقیت آمیزی از نگرش ها و رفتاری اجتناب می کنید.

برای بهبود این عدد پیشنهاد می کنم از دوره آموزشی زیر استفاده کنید که الان مقدار زیادی تخفیف خورده

دوره مهارت های زندگی
بالابردن مهارت در زندگی با تکنیک های کاربردی