ضمن تشکر از حضور شما در دوره ارتباط با مشتری هدایایی برای شما در نظر گرفتم که پس از وارد نمودن ایمیل خود به حضورتان تقدیم میگردد.

بعد از وارد کردن ایمیل در نوار زیر فایلها برایتان ارسال خواهد شد 

ارادتمند شما

دکتر سروش صفدریان

۰۹۱۲۳۱۷۰۵۹۹