غزال کسب و کار: ویژگی های کسب و کارهای جدید و سریع

به چه تجارتهایی کسب و کار های غزال میگویند   جالبه بدونید که در دنیای پر سرعت و تغییرات لحظه ای کسب و کار برای توصیف کسب و کارهای جدید که رشدی  بسیار سریع دارند از اصطلاح “غزال کسب و کار”  استفاده می شود. درسته که میزان فروش و درآمد این نوع کسب و کارها … ادامه خواندن غزال کسب و کار: ویژگی های کسب و کارهای جدید و سریع