سمت شغلی خود را تعیین کنید: قانون چهارم پیشرفت شغلی

سمت شغلی خود را تعیین کنید   زمانی با همکاری کار می کردم که از فهمیدن چیزهایی درباره مواردی که ما نمی توانستیم بفهمیم، یک مهارت شخصی عالی برای خود دست و پا کرده بود و برای خود یک سمت شغلی جذاب غیر رسمی تراشیده بود. انگار همیشه اسم بچه های آنها، جایی که برای … ادامه خواندن سمت شغلی خود را تعیین کنید: قانون چهارم پیشرفت شغلی