سفر مشتری

کسب و کارها در دنیای امروز به سرعت در حال پیشرفت و رقابت هستند و یکی از بخش های مهم در این رقابت ها که نباید از آن غافل شد سفر مشتری است. سفر مشتری Customer Jurney همچنان به تکامل و نقش مهمی که در حوزه کسب و کار دارد ادامه می دهد و طبق … ادامه خواندن سفر مشتری